Munkadíjak

Munkadíjak (Netto)

2019.01.01-től                                                        HUF                         EUR

Javítás, hiba elhárítás: rezsi óradíj                              9.500                          40

                                     22 órától 06 óráig                 14.250                           50

                                     pihenő nap                           19.000                           70

                                    munkaszüneti nap                28.500                          110

Átépítés - felújítás rezsi óradíj                                    8.550                            36

Szigetelés ellenőrzés díja jkv-el/áramkör                   1.000                              4

Navigációs berendezések ellenőrzése, bizonyl./db   5.000                             20

Tűzoltó rendszer ellenőrzés díja jkv-el/berend.        22.000                            70

Légpalack nyomáspróba/db                                      50.000                          200

Biztonsági szelep nyomáspróba/db                          25.000                          100   

 

 

Kiszállási díj / km                                                          180                               1                               

GK vezetőn felüli személyek:                                  útidő x rezsi óradíj 50%-a

Várakozási idő:                                                           rezsi óradíj 50%-a