Munkadíjak

Munkadíjak (Netto)

2022.01.01-től                                                        HUF                         EUR

Javítás, hiba elhárítás: rezsi óradíj                           14.000                           50

                                     22 órától 06 óráig                 21.000                           75

                                     pihenő nap                           28.000                         100

                                    munkaszüneti nap                 42.000                         150

Átépítés - felújítás rezsi óradíj                                   12.600                           45

Szigetelés ellenőrzés díja jkv-el/áramkör                   1.500                              4

Navigációs berendezések ellenőrzése, bizonyl./db   7.000                             25

Tűzoltó rendszer ellenőrzés díja jkv-el/berend.        30.000                           110

Légpalack nyomáspróba/db                                      60.000                          220

Biztonsági szelep nyomáspróba/db                          35.000                          125   

 

 

Kiszállási díj / km                                                          180                               1                               

GK vezetőn felüli személyek:                                  útidő x rezsi óradíj 50%-a

Várakozási idő:                                                           rezsi óradíj 50%-a