Munkadíjak

Munkadíjak (Netto)

2020.01.01-től                                                        HUF                         EUR

Javítás, hiba elhárítás: rezsi óradíj                           13.000                           42

                                     22 órától 06 óráig                 19.500                           63

                                     pihenő nap                           26.000                           84

                                    munkaszüneti nap                 39.000                          126

Átépítés - felújítás rezsi óradíj                                   11.700                            38

Szigetelés ellenőrzés díja jkv-el/áramkör                   1.500                              4

Navigációs berendezések ellenőrzése, bizonyl./db   5.000                             20

Tűzoltó rendszer ellenőrzés díja jkv-el/berend.        25.000                            75

Légpalack nyomáspróba/db                                      55.000                          160

Biztonsági szelep nyomáspróba/db                          30.000                          100   

 

 

Kiszállási díj / km                                                          180                               1                               

GK vezetőn felüli személyek:                                  útidő x rezsi óradíj 50%-a

Várakozási idő:                                                           rezsi óradíj 50%-a