Munkadíjak

Munkadíjak (Netto)

2022.01.01-től                                                        HUF                         EUR

Javítás, hiba elhárítás: rezsi óradíj                           16.000                           55

                                     22 órától 06 óráig                 24.000                           80

                                     pihenő nap                           32.000                         110

                                    munkaszüneti nap                 48.000                         165

Átépítés - felújítás rezsi óradíj                                   14.400                           50

Szigetelés ellenőrzés díja jkv-el/áramkör                   1.500                              4

Navigációs berendezések ellenőrzése, bizonyl./db   8.000                             25

Tűzoltó rendszer ellenőrzés díja jkv-el/berend.        34.000                           110

Légpalack nyomáspróba/db                                      69.000                          220

Biztonsági szelep nyomáspróba/db                          40.000                          125   

 

 

Kiszállási díj / km                                                          240                              1                               

GK vezetőn felüli személyek:                                  útidő x rezsi óradíj 50%-a

Várakozási idő:                                                           rezsi óradíj 50%-a